[Hướng dẫn] Hướng Dẫn Nhập Giftcode 2020-23-08

CÁCH NHẬP GIFTCODE

Khi nhận được giftcode của NPH, Quý Tiên hữu đăng nhập vào trang ID của Tru Tiên Đại Lục. Chọn phiên bản Tru Tiên Đại Lục PC Classic: https://jd.trutiendailuc.com/user/login

Chọn máy chủ Classic và đăng nhập tài khoản của quý tiên hữu

Vào kích hoạt Giftcode -> Chọn nhân vật nhận thường -> Nhập mã Giftcode -> Kích Hoạt Giftcode

Sau khi kích hoạt Giftcode thành công tiên hữu vào Tín Sứ trong game nhận vật phẩm.

NPC Tín Sứ ở các thành, về thành => M => Tín Sứ ( nháy chuột trái chạy ra tọa độ) => Nhận Thư.

Copyright © 2010 - 2020 ChangWan. All Rights Reserved.
Phát hành Chuyên nghiệp tại Việt Nam
Đẳng cấp - Uy tín - Làm nhiều hơn nói
Địa chỉ: Tòa nhà 25T2 - Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội