[Sự kiện] Update: Thiên Giới Kỳ Ngộ 2021-31-03

 

Các Tiên Hữu thân mến,

Không để các Tiên Hữu phải chờ đợi lâu hơn nữa, Tru Tiên Đại Lục xin gửi tới chư vị Tiên Hữu thông tin của phiên bản Update Thiên Giới Kỳ Ngộ.

THỜI GIAN CẬP NHẬT: 6:00 - 7:00 ngày 2/4/2021

NỘI DUNG:

1. SỰ KIỆN PHỤ BẢN CŨ - VẬT PHẨM MỚI

2. SỰ KIỆN THIÊN GIỚI KỲ NGỘ

3. THIÊN GIỚI VINH DIỆU

4. TƯỢNG VÀNG CỦA ĐỘI VÔ ĐỊCH GIẢI ĐẤU LỤC CHIẾN CHI VƯƠNG

5. CÁC CẬP NHẬT KHÁC

a. Kết thúc các sự kiện

b. Thay đổi trong cửa hàng Thiên Đế Bảo Khố

c. Mở giới hạn cấp độ 150 (Chuyển Sinh)

 

1. SỰ KIỆN PHỤ BẢN CŨ - VẬT PHẨM MỚI

 • Có lẽ những phụ bản như Anh Hùng ThiệpThập Phương Quyết hay Tứ Tượng Đồ đã quá quen thuộc với các Tiên Hữu. Trong phiên bản mới, sau khi hoàn thành phụ bản và TRẢ NHIỆM VỤ, các Tiên Hữu sẽ nhận được 03 vật phẩm Cửu Thiên Long Quang.

 • Sử dụng Cửu Thiên Long Quang Động Thiên Thần Thạch để đổi được Động Thiên Thần Thạch Vinh Diệu (đổi khuôn trang bị cấp 15x Nhân, Địa)

Lưu Ý : Cửu Thiên Long Quang giao dịch được 

 


Vật phẩm Cửu Thiên Long Quang


 


 

2. SỰ KIỆN THIÊN GIỚI KỲ NGỘ

 • Thiên Giới từ lâu đã luôn là một mảnh đất màu mỡ giàu tài nguyên mà không Tiên Hữu nào muốn bỏ qua. Bản Update Thiên Giới Kỳ Ngộ sẽ chính thức khai mở Thiên Giới. 

 • 3 boss Xuyên Ủng ,Vạn Đình ,Nguyệt Thần cũng sẽ xuất hiện trong phiên bản lần này.

- Xuyên ỦngVạn Đình xuất hiện 20h00 tối T3, T5, T7

- Nguyệt Thần xuất hiện 20h00 tối T7 


Boss Vạn Đình


Boss Xuyên Ủng


Boss Nguyệt Thần

 

3. THIÊN GIỚI VINH DIỆU

Thời gian sự kiện: 2/4/2021 đến khi có thông báo kết thúc.

Chi tiết sự kiện: Sau khi hoàn thành những Nhiệm Vụ Hằng Ngày tại Thiên Giới, các Tiên Hữu sẽ nhận được vật phẩm Thiên Giới Vinh Diệu tùy vào loại nhiệm vụ:

 • Nhiệm vụ trắng: EXP + Nguyên Thần Tu Vi Châu + 10 Thiên Giới Vinh Diệu

 • Nhiệm vụ xanh: EXP + Nguyên Thần Tu Vi Châu + 20 Thiên Giới Vinh Diệu

 • Nhiệm vụ đỏ: EXP + Nguyên Thần Tu Vi Châu + 50 Thiên Giới Vinh Diệu

 

- Có thể sử dụng vật phẩm Thiên Giới Vinh Diệu để đổi các vật phẩm giá trị sau:

 • Kim Tinh Thiết Ngọc cấp 9: 2222 Thiên Giới Vinh Diệu (Đổi tối đa được 2 lần)

 • Cầm Tinh Nguyên Linh: 3333 Thiên Giới Vinh Diệu (Đổi tối đa được 1 lần)

 • Nguyên Hồn 1 Sao : Nguyên Hồn Trao Đổi  (Đổi tối đa 1 lần) 

 • Nguyên Hồn Trao Đổi: 2222 Thiên Giới Vinh Diệu + 500 Ngân Phiếu 1000 vàng đổi tại NPC Tiểu Nghiên Nghiên

 • Nguyên Thần Tu Vi Châu 1 cọc 9999: 999 Thiên Giới Vinh Diệu (Đổi tối đa được 3 lần)

 • Tạo Hóa Châu 1 cọc 9999: 399 Thiên Giới Vinh Diệu (Đổi tối đa được 5 lần)

 • 50 Viên Nguyên Hồn Châu Cao Cấp: 1111 Thiên Giới Vinh Diệu (Đổi tối đa được 1 lần)


 

4. Tượng Vàng của đội Vô Địch giải đấu Lục Chiến Chi Vương

- Nhằm vinh danh đội Pandora1 đã rất xuất sắc giành lấy ngôi vị quán quân của giải đấu Lục Chiến Chi Vương, tượng vàng của đội Pandora1 sẽ được dựng trang trọng tại Hà Dương Thành để các Tiên Hữu khác cùng chiêm ngưỡng.

 

 

 

5. CÁC CẬP NHẬT KHÁC

a. Kết thúc các sự kiện cũ:

- 2 sự kiện sẽ kết thúc trong phiên bản cập nhật lần này bao gồm:

 • Kim Linh Phu Nhân

 • Boss Hỗn Độn Chi Vương

 

b. Thay đổi trong cửa hàng Thiên Đế Bảo Khố

- Các vật phẩm sẽ được mở bán trong bản update lần này:

- Kim Tinh Thiết Ngọc cấp 5 x1 : 5 KNB

- Kim Tinh Thiết Ngọc Cấp 5 x11: 50 KNB

- Vật phẩm Anh Biến x1 : 3 KNB

- Thẻ VIP vàng : 25 KNB

- Quy Kiếp Đại Lễ Bao : 450 KNB (800 Quy Kiếp cố định) (Mỗi Nhân Vật Được sử dụng 1 lần)

c. Mở giới hạn cấp độ 150 (Chuyển Sinh)

Trong phiên bản lần này, giới hạn cấp độ sẽ được mở đến cấp độ 150 (chuyển sinh), các Tiên Hữu có thể đạt được ngưỡng sức mạnh mới sau khi lên cấp độ 150 đó.

Copyright © 2010 - 2020 ChangWan. All Rights Reserved.
Phát hành Chuyên nghiệp tại Việt Nam
Đẳng cấp - Uy tín - Làm nhiều hơn nói
Địa chỉ: Tòa nhà 25T2 - Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội